MẪU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH LẦN I Năm học : 2019 – 2020