• Nguyễn Mạnh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ (Hợp đồng ngoài biên chế)
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0975363329
 • Đinh Văn Chuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ (Hợp đồng ngoài biên chế)
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0386727036
 • Đặng Thủy Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên (Hợp đồng ngoài biên chế)
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0988565226
  • Email:
   danghongc3@gmail.com
 • Vũ Kim Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Tiếng Anh-Văn Phòng (phụ trách nhóm VP)
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0388961300
  • Email:
   vukimluan@gmail.com
 • Nguyễn Thái Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0914998328
  • Email:
   nguyenthaihagp@gmail.com
 • Lò Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0976454696
  • Email:
   lothithao@gmail.com
 • Hà Bình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977214755
  • Email:
   habinhminhc3@gmail.com
 • Đinh Văn Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0366292899
  • Email:
   thumusic2100@gmail.com
 • Hà Thị Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp
  • Điện thoại:
   0962084188
  • Email:
   hangoclinh8998@gmail.com