• Vũ Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0969974011
  • Email:
   vunhunggp@gmail.com
 • Nguyễn Cao Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0383051888
  • Email:
   nguyecaodatgp@gmail.com